Üyelik Girişi
Site Menüsü

Germ Hücreli Tümörler

 

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER:

Yumurta ve spermlerin üretiminden sorumlu olan testis ve yumurtalıklardaki hücrelerden köken alır. Teratomlar ve Seminomlar bu tümör tipleri arasında yer alırlar.

1-) Germ Hücreli Over Tümörleri

Tanım

Germ hücreli tümörler , tüm yumurtalık tümörlerinin yaklaşık % 20’ sini kapsarlar. Erişkin dönemde % 95 ‘i iyi huylu % 5 kadarı habis karakterdedir. Bu tipteki yumurtalık tümörleri sıklıkla genç yaştaki hastalarda görülürler , çocuk istemi ve nüks olasılığı değerlendirilerek cerrahi tedavi uygulanması ön plandadır. Bu tümörler 20 -20 yaş aralığında en sık yakalanırlar. 20 yaşına dek görülen yumurtalık tümörlerinin % 70 germ hücreli yumurtalık tümörleridir. Genellikle klinik bulgu ve belirtiler tümörün  hızlı büyümesine bağlı olarak oluşan kitle etkisine bağlı olarak gelişen , karında kitle , ağrı ,  şişkinlik ve gazdır. 

Disgerminom

     En sık olarak habis karakterde olan germ hücreli yumurtalık tümörüdür. Germ hücreli        yumurtalık tümörlerinin % 30- 40 ‘ ını oluşturur. Tüm yumurtalık tümörleri gözönüne alındığında bu oran % 1-2 kadardır. Her yaşta görülebilmekle beraber , % 75 ‘ i 10 ile 30 arasında görülmektedir. İnterseks olgularında da görüldüğünden , adet görmemiş ve yumurtalıklarında kitlesi olan hastalarda mutlaka kromozomal inceleme yapılmalıdır. Disgerminom gebelikte en sık görülen kötü huylu , yumurtalık tümörüdür. Ancak bu gebelikle tümörün ilişkili olduğu anlamına gelmez bu tamamen gebelik yaşı ve tümörün görülme yaşının paralel olması nedeniyledir. Disgerminom % 10 -15 her iki overde bulunmakla birlikte , germ hücreli tümörlerin içerisinde en sık her iki overde bulunabilen tümördür. Disgerminomlar lenf nodlarına sıklıkla yayılırlar , daha az sıklıkta ise kan yolu ile karaciğer , akciğer , omurga kemikleri gibi organlara yayılım gösterirler. Disgerminomların tedavisi cerrahidir , hastanın yaşı , çocuk istemi ve nüks olasılıkları  gözönüne alınarak cerrahiye yön verilir. Tedavide esas olarak tümörün bulunduğı tarafın tüp ve yumurtalıklar çıkarılır , evreleme cerrahisi yapılarak karşı taraf yumurtalıktan biyopsi yapılır. İleri evre tümörlerde dahi hastanın çocuk istemi var ise doğurganlığı koruyacak biçimde cerrahi tedavi uygulanabilir.  Ancak bu hastalarda tümör ilk 2 yıl içinde %90 oranında nüks edebileceğinden , çok yakın takip gerektirir. Disgerminom doğası gereği kemoterapi ve radyoterapiye oldukça duyarlı bir tümör olduğundan , cerrahi tedavi sonrası ileri evre tümörlerde kullanırlar. Ancak hastanın gene çocuk istemi mevcut ise radyoterapi yerine kemoterapi uygulanmaktadır.  

Endodermal Sinüs Tümörü

Germ hücreli over tümörlerinin 2. sıklıkta rastanılan habis tümörüdür. Ortalama görülme yaşı 19 olup , hastaların 1/3 ‘ ü premenarşial dönemde , yani ergenlik öncesi adet görmemiş hastalardır. Bu tümör hızla büyüdüğünden bulgularıda oldukça akuttur. Karın ağrısı ve yumurtalıkta kitle başlıca bulgu ve belirtilerdir. Bu hastalarda karın ağrısının sebebi tümörün kendi ekseni etrafında dönerek torsiyone olması nedeniyledir. Bu hastaların tanı ve takiplerinde tümör belirteçi olarak AFP  kullanılır. Tedavi acil cerrahi eksplorasyondur. Tek taraflı yumurtalık ve tüpler çıkarılır ve frozen ‘ a gönderilirek tanı konulmaya çalışılır. Cerrahi sonrası hastalar çoklu ajanlarla kemoterapi tedavisine gönderilirler. Radyoterapi yani ışınlama tedavisine bu tümörler başlangıçta iyi cevap vermesine karşın zamanla bu duyarlılık azaldığından ışınlama pek tercih edilen bir tedavi biçimi değildir.

 Teratoma

Teratomlar bütün yumurtalık tümörlerinin % 15 ‘ ini oluştururlar. Bütün teratomların ise %95 ‘ inden fazlası dermoid kisttir ( Matür kistik teratom)

 Matür Kistik Teratom ( Dermoid Kist)

En  sık görülen yumurtalık tümörlerinden birisidir. 20-30  yaş aralığında en sık görülen yumurtalık tümörüdür. Kist yapısında olup içerisinde kıl , diş , kıkırdak  ve kemik gibi dokularada rastlanır.             Genellikle klinikte , karın ağrısı ve kitle bulgusu ile karşımıza çıkar. Akur karın ağrısının nedeni  kistik kitlenin kendi ekseni etrafında dönerek torsiyone  olması nedeniyledir. Torsiyon genellikle genç ve gebe hastalarda görülen bir durum olup , acil cerrahi yaklaşımı zorunlu kılar. Gebelerde , ayrıca kist rüptüre olabilir kimyasal içeriği nedeniyle karın zarı iltihabına oluşabilir. Tedavi kistin cerrahi olarak çıkarılması ya da daha nadiren kistin bulunduğu yumurtalığın çıkarılmasıdır. 

İmmatür Teratom

Yumurtalığın bu tümörü çok nadir olup ,  yumurtalık teratomlarının ancak % 1 ‘ ini oluşturur. Görülme yaşı 10-20 yaşlar arası olup , menopozdan sonra görülen vaka bildirilmemiştir. Matür kistik teratomun aksine habis karakterde olan bir tümördür. Bu tümör sıklıkla tek yumurtalığı tutar ve tedaviside genellikle tümörün olduğu tarafta yumurtalıklar ve tüplerin çıkarılmasına ek olarak eğer mevcut ise karın zarı üzerindeki tümöral yayılım bölgelerinden biyopsi alınmasıdır. Daha sonra hastalar kemoterapi alırlar. Yaşlı hastalarda rahim ve yumurtalıklar çıkarılabilir. Radyoterapi bu tümörde pek etkili olmadığından genelde tedavi rejimlerinde kullanılmaz..

Ekstragonadal Germ Hücreli Tümörler:

Ekstragonadal germ hücreli tümörler gonadlardan vücudun diğer bölümlerine göç eden sperm veya yumurta hücresinden gelşirler
Yaş ve cinsiyet ekstragonadal germ hücreli tümör gelişimini etkileyebilir
Görüntüleme yöntemleri ve kan testleri Ekstragonadal germ hücreli tümörleri bulmak ve tanı koymak için kullanılır
 

Tedavi şeklini ve prognozu bazı faktörler etkiler

Ekstragonadal germ hücreli tümörler gonadlardan vücudun diğer bölümlerine göç eden sperm veya yumurta hücresinden gelişirler

Ekstragonadal gonad ( seks organları) dışı gelişim anlamına gelmektedirTestiste oluşan sperm hücresi veya overde oluşan yumurta hücresi vücudun başka bir yerine göç edip orada germ hücreli tümör gelişimine neden olurBu tümörler vücutta herhangibir yerde gelişebileceği gibi sıklıkla beyinde hipofiz mediasten veya karın boşluğunda gelişir

Ekstragonadal germ hücreli tümörler benign ( kanser olmayan iyi huylu) veya malign ( kanser kötü huylu) olabilir Benign ekstragonadal germ hücreli tümörler benign teratom olarak isimlendirilirBu tümörler malign ekstragonadal germ hücreli tümörlerden çok daha sıktır ve sıklıkla çok daha büyüktür
Malign ekstragonadal germ hücreli tümörler non-seminom ve seminom olarak incelenirNon seminomlar seminomlardan çok daha hızlı büyüme ve yayılma eğilimindedir Genellikle daha büyük olurlar ve belirti verirler Tedavi edilmediklerinde malign ekstragonadal germ hücreli tümörler akciğer lenf nodu kemik karaciğer veya vücudun diş kısımlarından gelişir
Yaş ve cinsiyet ekstragonadal germ hücreli tümör gelişimini etkileyebilir
Malign ekstragonadal germ hücreli tümörlerde risk faktörleri:

• Erkek cinsiyet
• 20 yaş veya daha üstü olma
• Kleinfelter sendromlu olma

Ekstragodanal  germ hücreli tümörlerin belirtileri:

Ekstragonadal germ hücreli tümörde görülen olası semptomlar arasında göğüs ağrısı ve solunum problemleri de bulunmaktadır
Malign ekstragonadal germ hücreli tümörler yerleştikleri yerlere komşu alanlara bağlı değişikliklere neden olabilir Hastada eğer şu semptomlar varsa doktora başvurmalıdır:

• Gö?üs ağrısı
• Solunum problemleri
• Öksürük
• Ate?
• Başağrısı
• Barsak problemleri
• Yürüme zorluğu
• Görme ve göz hareketlerinde zorluk

Görüntüleme yöntemleri ve kan testleri ekstragonadal germ hücreli tümörleri bulmada kullanılır

Hava Durumu
Anlık
Yarın
19° 26° 13°
Saat